En
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397
کد 3755
در این جلسه که با ریاست حسین کاغذلو سرپرست فرمانداری ورامین و با حضور عباسعلی سعیدیان معاون سیاسی انتظامی و عرب شیرازی مسئول امور بانوان فرمانداری برگزار شد ، مسائل مربوط به حوزه بانوان مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم استقاده از ظرفیت بانوان تأکید شد.