En
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

گزارش تصویری/

بازدید فرماندار ورامین از روستاهای شهرستان

بازدید فرماندار ورامین از روستاهای شهرستان حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین به اتفاق معاون امور عمرانی و مدیر برق منطقه ای شهرستان با حضور در روستاهای بوالعرض و طاهر آباد ، از پروژه های عمرانی و شبکه برق رسانی این روستاها بازدید کرد.
شنبه 15 دي 1397

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین تشکیل شد

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین تشکیل شد با حضور حسین کااغذلو فرماندار شهرستان ورامین ، جلسه شورای عشایری شهرستان تشکیل شد.
شنبه 15 دي 1397

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین تشکیل شد

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین تشکیل شد با حضور حسین کااغذلو فرماندار شهرستان ورامین ، جلسه شورای عشایری شهرستان تشکیل شد.
شنبه 15 دي 1397

مراتع جنوب ورامین برای چرای دام عشایر مناسب نیست

مراتع جنوب ورامین برای چرای دام عشایر مناسب نیست مدیر امور عشایر استان تهران گفت: عدم تخصیص حق آبه مراتع جنوب دشت ورامین از محل رودخانه شور و شیرین، مراتع جنوب دشت ورامین برای چرای دام عشایر را در وضعیت نامناسبی قرار داده است
شنبه 15 دي 1397

مراتع جنوب ورامین برای چرای دام عشایر مناسب نیست

مراتع جنوب ورامین برای چرای دام عشایر مناسب نیست مدیر امور عشایر استان تهران گفت: عدم تخصیص حق آبه مراتع جنوب دشت ورامین از محل رودخانه شور و شیرین، مراتع جنوب دشت ورامین برای چرای دام عشایر را در وضعیت نامناسبی قرار داده است
شنبه 15 دي 1397

گزارش تصویری/

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین برگزار شد

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین برگزار شد با حضور حسین کاعذلو فرماندار شهرستان ورامین و رئیس امور عشایری استان تهران ، جلسه شورای عشایری شهرستان ورامین برگزار شد.
شنبه 15 دي 1397

گزارش تصویری/

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین برگزار شد

جلسه شورای عشایر شهرستان ورامین برگزار شد با حضور حسین کاعذلو فرماندار شهرستان ورامین و رئیس امور عشایری استان تهران ، جلسه شورای عشایری شهرستان ورامین برگزار شد.
شنبه 15 دي 1397

گزارش تصویری/

انحمن خیرین مسکن ساز شهرستان ورامین تشکیل شد

انحمن خیرین مسکن ساز شهرستان ورامین تشکیل شد با حضور حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین ، انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان ورامین تشکیل شد.
شنبه 15 دي 1397

گزارش تصویری/

انحمن خیرین مسکن ساز شهرستان ورامین تشکیل شد

انحمن خیرین مسکن ساز شهرستان ورامین تشکیل شد با حضور حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین ، انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان ورامین تشکیل شد.
شنبه 15 دي 1397

آب انبار قدیمی روستای قلعه بلند ورامین ثبت ملی شد

آب انبار قدیمی روستای قلعه بلند ورامین ثبت ملی شد رئیس دفتر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورامین از ثبت آب انبار قدیمی روستای قلعه بلند این شهرستان در فهرست آثار ملی خبر داد.
پنجشنبه 13 دي 1397