En
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

گزارش تصویری

نشست مشترک فرماندار ورامین با هیأت علمی کشور آلمان

نشست مشترک فرماندار ورامین با هیأت علمی کشور آلمان حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین در نشست مشترک با هیأت علمی دانشگاه اشتوتگارت آلمان و دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، از آغاز اجرای طرح پیشرفت و توسعه پایدار شهرستان ورامین خبر داد.
دوشنبه 1 بهمن 1397

گزارش تصویری

نشست مشترک فرماندار ورامین با هیأت علمی کشور آلمان

نشست مشترک فرماندار ورامین با هیأت علمی کشور آلمان حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین در نشست مشترک با هیأت علمی دانشگاه اشتوتگارت آلمان و دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، از آغاز اجرای طرح پیشرفت و توسعه پایدار شهرستان ورامین خبر داد.
دوشنبه 1 بهمن 1397

استاد دانشگاه اشتوتگارت آلمان

شهرستان ورامین از ظرفیت ویژه ای در توسعه انرژی پاک برخوردار است

 شهرستان ورامین از ظرفیت ویژه ای در توسعه انرژی پاک برخوردار است استاد دانشگاه اشتوتگارت آلمان در جلسه مشترک با فرماندار شهرستان ورامین و دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که در محل فرمانداری ورامین برگزار شد اظهار داشت : با تأکید بر لزوم استفاده از انرژی های نوین در حفاظت از محیط زیست گفت : شهرستان ورامین از ظرفیت ویژه ای در توسعه انرژی پاک برخوردار است.
دوشنبه 1 بهمن 1397

استاد دانشگاه اشتوتگارت آلمان

شهرستان ورامین از ظرفیت ویژه ای در توسعه انرژی پاک برخوردار است

 شهرستان ورامین از ظرفیت ویژه ای در توسعه انرژی پاک برخوردار است استاد دانشگاه اشتوتگارت آلمان در جلسه مشترک با فرماندار شهرستان ورامین و دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که در محل فرمانداری ورامین برگزار شد اظهار داشت : با تأکید بر لزوم استفاده از انرژی های نوین در حفاظت از محیط زیست گفت : شهرستان ورامین از ظرفیت ویژه ای در توسعه انرژی پاک برخوردار است.
دوشنبه 1 بهمن 1397

همکاری مشترک ایران و آلمان در پروژه توسعه شهرستان ورامین

همکاری مشترک ایران و آلمان در پروژه توسعه شهرستان ورامین فرماندار شهرستان ورامین گفت : با حضور گروه تحقیقاتی دانشگاه اشتوتگارت آلمان ، طرح توسعه شهرستان ورامین به عنوان پایلوت کشوری آغاز شد.
دوشنبه 1 بهمن 1397

همکاری مشترک ایران و آلمان در پروژه توسعه شهرستان ورامین

همکاری مشترک ایران و آلمان در پروژه توسعه شهرستان ورامین فرماندار شهرستان ورامین گفت : با حضور گروه تحقیقاتی دانشگاه اشتوتگارت آلمان ، طرح توسعه شهرستان ورامین به عنوان پایلوت کشوری آغاز شد.
دوشنبه 1 بهمن 1397

گزارش تصویری

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ورامین

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ورامین با حضور بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران ، انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان ورامین برگزار و اعضای اصلی هیأت رئیسه ، خزانه دار و بازرس انتخاب شدند.
يکشنبه 30 دي 1397

گزارش تصویری

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ورامین

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ورامین با حضور بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران ، انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان ورامین برگزار و اعضای اصلی هیأت رئیسه ، خزانه دار و بازرس انتخاب شدند.
يکشنبه 30 دي 1397

روابط عمومی پل ارتباط مردم و مسئولان است

روابط عمومی پل ارتباط مردم و مسئولان است معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری ورامین گفت : روابط عمومی پل ارتباطی مردم و مسئولان است و وظیفه انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدیر به مردم یا بالعکس را بر عهده دارد.
يکشنبه 30 دي 1397

روابط عمومی پل ارتباط مردم و مسئولان است

روابط عمومی پل ارتباط مردم و مسئولان است معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری ورامین گفت : روابط عمومی پل ارتباطی مردم و مسئولان است و وظیفه انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدیر به مردم یا بالعکس را بر عهده دارد.
يکشنبه 30 دي 1397