En

آرشیو اخبار انتخابات

گزارش تصویری دومین روز از ثبت نام داوطلبین در ورامین

گزارش تصویری دومین روز از ثبت نام داوطلبین در ورامین

(12)

دومین روز زمان رسمی ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک با ثبت نام سه نفر به پایان رسید.

دوشنبه 11 آذر 1398
3 نفر در حوزه انتخابیه ورامین ثبت نام کردند

3 نفر در حوزه انتخابیه ورامین ثبت نام کردند

(14)

در پایان دومین روز از زمان رسمی ثبت نام از داوطلبین انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک، 3 نفر ثبت نام خود را تکمیل کردند.

دوشنبه 11 آذر 1398
بازدید رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران از حوزه انتخابیه ورامین

بازدید رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران از حوزه انتخابیه ورامین

(6)

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران باحضور در فرمانداری ورامین، از روند ثبت نام داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشواو قرچک بازدید کرد.

دوشنبه 11 آذر 1398
آغاز دومین روز ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

آغاز دومین روز ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

(16)

دومین روز ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین پیشوا و قرچک در محل ستاد انتخابات شهرستان ورامین آغاز شد .

دوشنبه 11 آذر 1398
20 خبرنگار روند ثبت نام از داوطلبین مجلس در ورامین را پوشش خبری می‌دهند

20 خبرنگار روند ثبت نام از داوطلبین مجلس در ورامین را پوشش خبری می‌دهند

(16)

رئیس حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک گفت: در جریان اجرای مرحله ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 20 خبرنگار خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های سراسری، نشریات محلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی روند فعالیت مرکز را پوشش خبری می دهند.

دوشنبه 11 آذر 1398
12 نفر در روز اول ثبت نام خود را در حوزه انتخابیه ورامین،پیشوا و قرچک نهایی کردند

12 نفر در روز اول ثبت نام خود را در حوزه انتخابیه ورامین،پیشوا و قرچک نهایی کردند

(16)

رئیس ستاد انتخابات مرکز حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک از نهایی شدن ثبت نام 12 نفر در نخستین روز از آغاز مرحله ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه خبر داد.

دوشنبه 11 آذر 1398
حاشیه‌های نخستین روز ثبت نام داوطلبین در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک

حاشیه‌های نخستین روز ثبت نام داوطلبین در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک

(14)

نخستین روز از ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در حالی به پایان رسید که 12 نفر ثبت نام خود را با حضور در مرکز حوزه انتخابیه و وزارت کشور نهایی کردند.

دوشنبه 11 آذر 1398
اولین روز از مرحله ثبت نام از داوطلبین حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک

گزارش تصویری/

اولین روز از مرحله ثبت نام از داوطلبین حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک

(37)

اولین روز از مرحله ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک آغاز شد.

يکشنبه 10 آذر 1398
 ثبت نام از داوطلبین حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک آغاز شد

ثبت نام از داوطلبین حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک آغاز شد

(43)

همزمان با سراسر کشور، مرحله ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک روز یکشنبه آغاز شد.

يکشنبه 10 آذر 1398
بازدید اعضای هیات نظارت بر انتخابات از مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین پیشوا و قرچک

بازدید اعضای هیات نظارت بر انتخابات از مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین پیشوا و قرچک

(33)

اعضای هیات نظارت بر انتخابات از مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین پیشوا و قرچک بازدید کردند.

شنبه 9 آذر 1398