En

آرشیو اخبار انتخابات

ثبت نام 5نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخشداری مرکزی ورامین

ثبت نام 5نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخشداری مرکزی ورامین

(12)

ثبت نام 5نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخشداری مرکزی ورامین

جمعه 20 فروردين 1400
ثبت نام 29 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

ثبت نام 29 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

(13)

ثبت نام 29 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

جمعه 20 فروردين 1400
ثبت نام قطعی42 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

ثبت نام قطعی42 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

(7)

ثبت نام قطعی42 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

پنجشنبه 19 فروردين 1400
در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

(9)

در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

چهارشنبه 18 فروردين 1400
در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

(6)

در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

چهارشنبه 18 فروردين 1400
در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

(8)

در سومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی ورامین، ۲۹ نفر دیگر داوطلب شدند

چهارشنبه 18 فروردين 1400
ثبت نام 23 داوطلب در روز سوم ثبت نام شوراهای روستا بخش جواد اباد

ثبت نام 23 داوطلب در روز سوم ثبت نام شوراهای روستا بخش جواد اباد

(11)

ثبت نام 23 داوطلب در روز سوم ثبت نام شوراهای روستا

چهارشنبه 18 فروردين 1400
ثبت نام 23 داوطلب در روز سوم ثبت نام شوراهای روستا بخش جواد اباد

ثبت نام 23 داوطلب در روز سوم ثبت نام شوراهای روستا بخش جواد اباد

(1)

ثبت نام 23 داوطلب در روز سوم ثبت نام شوراهای روستا

چهارشنبه 18 فروردين 1400
ثبت نام قطعی 24 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

ثبت نام قطعی 24 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

(1)

ثبت نام قطعی 24 نفر از داوطلبین شورای روستا ها در بخش جواد آباد

سه شنبه 17 فروردين 1400
ثبت نام 17 نفر از داوطلبین شورای روستاها در بخشداری  مرکزی ورامین

ثبت نام 17 نفر از داوطلبین شورای روستاها در بخشداری مرکزی ورامین

(1)

در پایان روز اول ثبت نام از داوطلبین شورای روستاها 17 نفر ثبت نام خود را قطعی کردند .

دوشنبه 16 فروردين 1400