En
تاریخ : دوشنبه 13 مرداد 1393
کد 167

تحقیقات زمینه توسعه کشاورزی را فراهم می کند

فرماندار ورامین گفت: تحقیقات اساس پیشرفت و توسعه در جامعه است و باید در این بخش سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین؛ محسن خوانساری  فرماندار شهرستان ورامین در جریان دیدار با رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گفت: شهرستان ورامین با دارا بودن بیش از 80 هزار هکتار اراضی قابل کشت ، قطب مهم تولید محصولات کشاورزی استان تهران و کشور است که می تواند بسیاری از نیازهای غذایی استان را تأمین نماید.

وی اظهار داشت : کمبود منابع آبی در سطح شهرستان باعث شده تا به طور کامل نتوان از ظرفیت موجود در شهرستان بهره برد و این امر نیازمند ورود بخش تحقیقات در استفاده بهینه از شرایط موجود ، تغییر سیستم ها و روش های آبیاری ، تغییر در الگوی کشت و نیز تولید گیاهان مقاوم در برابر خشکی می باشد.

وی تصریح کرد : مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران می تواند با بهره گیری از توان علمی و عملی کارشناسان خود ، یاریگر کشاورزان شهرستان و استان بودن و در خودکفایی کشور از محصولات کشاورزی سهم عمده ای را به خود اختصاص دهد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران نیز در این جلسه گفت: این مرکز تحقیقاتی با دارا بودن بیش از 50 عضو هیأت علمی ، یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشور است که توانسته اثر گذاری خود را در توسعه کشاورزی ثابت نماید.

دکتر نیازعلی سپهوند افزود : تعامل مناسب میان مسوولین شهرستان ورامین و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران فرصت های مناسبی را برای توسعه همه جانبه شهرستان به ویژه در بخش کشاورزی فراهم می کند که یقینا از نتیجه آن تمامی افراد جامعه منتفع خواهند شد.

وی بیان داشت : با توجه به این که این مرکز تحقیقاتی در شهرستان ورامین مستقر می باشد می توان با ارتباط مناسب میان بخش کشاورزی و بخش تحقیقات ، شاهد رشد تولید محصولات کشاورزی در سطح شهرستان باشیم.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 13 مرداد 1393
  • ساعت 12
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ورامین
  • تعداد بازدید 631