En
تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1396
کد 3417

مسئولان زمینه مشارکت مردم در حوزه اقتصادی را فراهم کنند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت : مشارکت مردم ایران در حوزه های اقتصادی ، همپای مشارکت در حوزه سیاسی نیست و این امر باعث شده اقتصاد کشور از رشد متوازن برخوردار نشود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین ، سید ابوالفضل رضوی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری ورامین که در بخش جوادآباد این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: عامل حفظ انقلاب توجه به عامل پیروزی انقلاب است ، رمز پیروزی انقلاب خداخواهی ، وحدت و اجتماع مردم بود و امروز نیز توجه به این مهم می تواند آرمان های انقلاب را به درستی محقق کند.
وی افزود  :هدف از برقراری نظام این است که مردم بیشتر از گذشته به خدا نزدیک شوند ، اگر می خواهیم که نظام برقرار و استوار بماند لازم است تازمینه ارتباط بیشتر مردم با خدا را فراهم شود که این امر جز با تأمین دنیای مردم میسر نمی شود که آتش جهنم نیز به خاطر کارهای دنیا افروخته می شود.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت : در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی همه دستگاه ها باید مشارکت کرده و سهم خود را ادا کنند و زمینه مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی را فراه نمایند.
رضوی گفت : عدالت بنیانی، دانش بنیانی ، مردم محوری ، درون زایی و برون گرایی 5 اصل اقتصاد مقاومتی است که مهمترین آن ، مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که ما مشارکت مردم در فعالیت های سیاسی را می خواهیم ولی به دنبال مشارکت اقتصادی آن ها نمی باشیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد: مشارکت مردم در حوزه های سیاسی، اقتصادی ،فرهنگی ، امنیتی ، نظامی و انتظامی باید با هم جهت و هم سو باشد تا کشور از رشد متعادل برخوردار شود.
وی گفت : نرخ مشارکت اقتصادی مردم استان تهران حدود 40 درصد و مشارکت سیاسی استان تهران 78 درصد است.
رضوی بیان کرد: امام راحل با مشارکت سیاسی انقلاب را پیروزی کرد و با مشارکت نظامی مردم باعث پیروزی در جنگ شد و امروز با افزایش مشارکت اقتصادی مردم ، زمینه پیروزی مردم در برابر هجمه های اقتصادی دشمنان را فراهم کنند.
اجتماعی و امنیتی فرهنگی زمانی که همه با هم متوازن نباشد نمی توان کاری کرد این که رهبری دائما بر مردمی کردن اقتصاد تأکید دارند می خواهند نرخ مشارکت مردم در اقتصاد افزایش یابد
امام با افزایش نرخ مشارکت سیاسی مردم ، انقلاب را به پیروزی رساند و با افازیش نرخ مشارکمت نظامی مردم جنگ را به پیروزی رساند بعد از جنگ هم فرمودند مردم خصوصا مستضعفین را در فعالیت هیا اقتصادی وارد کنید
بعد از آن امام حرکت در مسیر قانون را تأکید کرد
به این دلیل خطاب به نخست وزیر وقت و وزرا فرمود هر مسئول و متعههد به نظام باید در چارجوب محدوده وظایفش عمل کند در این صورت احتمال پاشیندن نظام وجود ارد
 در حوزه روستاها با وجود آن که گاز رسانی شده جاده ها آسفالت شده برق دارند و فضای آموزشی و درمانی دارند روستایی در روستا باقی نمانده است زندگی او هم بهتر نشده است و اقامت او پایدار نشده است قبل اپیروزی انقلاب چند روستای ورامین دارای برق بودند الان چند تا بدون برق هستند
مهترین اصل در ماندگاری به  اقتصاد و شغل جوانان روستایی باز می گردد امروز ار هز 5 خانواده روستایی و عشایر یک جوان تحصیلکرده دانشگاهی داریم
قبل از پیروزی انقلاب ار هر 5 خانواده روستایی یک نفر بود که سواد داشت این ثروت بزرگ است
در قانون اساسی هر گاه اسم دولت می آید کل محمومه حاکمیت است امر به معروف و نهی از مکر از مردم به دولت و از دولت به مردم ست
چرا باید کاهو این قدر ارزش نداشته باشد که که بچرانند که صرف نمی کند برداشت کنند
باید به مردم آموزش داده شود مزرعه گردی کشت و کار را نوین کنند مردم را بیاورند
امام فرمود نژاد آریایی از سایر نژادها چه کمتر دارد به شرط اتکال به خدا و نفس قدرت ساختن همه پیز دارد
دولت تسیهل گرد خوب است ولی دولتی که بزرگ شود مردم کوچک می شوند دولت پایدار با مردم بزرگ پایدار می ماند
در روستاهای قزوین از هر هکتار زمین 150 تن گوجه تولید می کنند باید در روش های نوین کار شود ، در یکی از استان ها گوسفند ها چهارقلو زاد و ولد می کنند این جاست که کشاورز دارای توانمندی اقتصادی میشود و افزایش درآمد می شود
دستگاه ها باید فعال شوند در استان تهران
برای اشتغال عشایر ور وستائیان مجلس در شهریور تصویب کرد و ابللغ کرد 1 و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با واح صفر درصد اختصاص یافت برای آن که بتوانمی کار بیشتری انجام دهیم برای بانک ها ازمنابع خود 6 هزار میلیارد تومان بدهد که با 6عزار میلیارد تومان وام 5 درصد بده برای مناطق عشایر مرزی 4 درصد برای سایر روستاها وعشایر 6 درصد برای سرمای در گردش شهرهای زیر 10 هزار نفر 10 درصد مذت بازپردعخت سه سال اول قصط پرداخت نگند از سال چهرمی به مدت شش سال بازپرداخت انجام می شود کارمرزد 6 درصد وثیقه آن محل اجرای پروژه ب کاشین آالات گر مبغل وام سقف 10 میلیارد تومان است
سه بانک کشاورزی توسعه تعاون و پست بانک این وام را پرداخت می کنند
اگر بانک ها غیر از این ها وثیقه خواستند تخلف کردند
برای شهرهای زیر 10 هزار نفر 10 درصد باید 18 ماهه بازگردانندتا
5 میلیارد تومان استان ها و بالاتر کارگروه ملی تصمیم
 
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 17 بهمن 1396
  • ساعت 09
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ورامین
  • تعداد بازدید 129