En
تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 1397
کد 3743
حسین کاغذلو افزود : با وجود آن که دولت اعتبار بسیار مناسبی برای اجرا و تکمیل پل روگذر امام رضا(ع) و زیر گذر 15 خرداد انجام داده ولی این پروژه ها با مشکلاتی برای تردد عابران پیاده همراه است که باید هر چه سریعتر این مشکلات برطرف شود.
وی تصریح کرد: با اجرای خط سه و چهار قطار شهری ، در زیرگذر باغ صالح و موسی آباد مشکلاتی برای تردد خودروها و عابران پیاده به وجود آمده که لازم این مشکل که جان مردم را با خطر مواجه کرده برطرف شود.
وی بیان کرد: همراهی و همکاری متقابل شرکت راه آهن و شهرداری ورامین می تواند بخشی از مشکلات موجود در مسیر قطار سراسری تهران – مشهد و قطار شهری تهران – ورامین – گرمسار را برطرف کند.