En
تاریخ : چهارشنبه 18 مهر 1397
کد 3750

بازدید یک روزه سرپرست فرمانداری از اراضی ملی شهرستان

حسین کاغذلو سرپرست فرمانداری ورامین در بازدیدی یک روزه ، از اراضی ملی ، منابع طبیعی و فعالیت هایی که در حوزه این اراضی در حال انجام است دیدار و از نزدیک با مسائل و مشکلات این حوزه آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین ، در بازدید یک روزه سرپرست فرمانداری ورامین که از صبح تا غروب به طول انجامید ، مجتبی بوربور معاون اداری مالی ، کارخانه معاون امور عمرانی ، حیدری بخشدار مرکزی ، فدایی رئیس منابع طبیعی شهرستان نیز حضور داشتند.
بازدید از وضعیت فرونشست دشت ورامین در ایستگاه ابردژ ، طرح آبخوان داری ، وضعیت تاغزارها ، رودخانه شور ، بند گابیونی ، پروژه آرامستان شهرداری ، بندعلیخان و دیدار با اهالی روستای بندعلیخان از جمله برنامه های سرپرست فرمانداری ورامین در بازدید از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان بود.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 مهر 1397
  • ساعت 06
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ورامین
  • تعداد بازدید 26