En
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397
کد 3759
محمدحسین تاجیک افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در راستای حراست از اراضی کشاورزی و با هماهنگی دستگاه قضایی ، بامداد روز پنجشنبه نسبت به تخریب یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان اقدام کرد.
وی اظهارداشت: این ساخت و ساز غیر مجاز به استناد تبصره یک و دو ماده 10 قانون حفظ اراضی کشاورزی و با حضور نمایندگان فرمانداری ، نیروی انتظامی و نماینده دستگاه قضایی تخریب شد.
وی بیان کرد: با تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی روستاهای احمدآباد از توابع بخش مرکزی ورامین 5 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی ورامین آزاد شد.
تاجیک تصریح کرد: به دلیل افزایش ارزش اراضی کشاورزی دیوار کشی شده ، برخی از افراد به این عملی غیر قانونی مبادرت ورزیده و با توجه به عدم اطلاع خریداران ، این اراضی را به قیمت زیاد به آنان می فروشند.
وی گفت : شهروندان می باید پیش از خرید هر گونه زمین کشاورزی و باغ ، وضعیت آن را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی پیگیری کنند.
مدیرجهاد کشاورزی ورامین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مرتبط با ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ، مراتب را با استفاده از سامانه 131 اطلاع رسانی کنند.
ورامین بیش از 80 هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل محدودیت های منابع آبی تنها 38 هزار هکتار آن زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی می رود.