En
تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397
کد 3843

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در حاشیه این مراسم گفت: خانه جوان شهرستان ورامین در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال احداث می شود.
رضا گل محمدی افزود : این خانه جوان در سه طبقه و در زیربنایی بالغ بر 650 متر مربع احداث می شود.
وی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته ، این خانه جوان در کمترین زمان احداث و در اختیار جوانان قرار می گیرد تا فعالیت های حوزه جوانان در آن سازماندهی شده و اجرا شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر 600 میلیون تومان اعتبار احداث این پروژه جذب شد و تا پایان امسال 500 میلیون تومان دیگر اعتبار برای احداث آن جذب و تخصیص داده می شود.
گل محمدی تصریح کرد: جوانان شهرستان ورامین از ظرفیت های بالقوه ای در حوزه های مختلف برخوردارند که اگر این ظرفیت با ساماندهی مناسب همراه باشد ، می تواند اثر بخشی مناسبی را در توسعه بخش های مختلف به همراه داشته باشند.