En
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397
کد 3918
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین ، عباس صلاحی اردکانی در جلسه شورای آب شهرستان که به ریاست حسین کاغذلو فرماندار ورامین تشکیل شد اظهار داشت : این مرکز به تبعیت از اهداف سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شش وظیفه عمده بر عهده دارد که یکی از مهمترین آن، ارائه آموزش بهره برداران و شاغلین بخش کشاورزی و آموزش رسمی و علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی است چرا که هیچ توسعه ای جز با ارتقاء توان علمی نیروی انسانی به دست نمی آید.
وی اظهار داشت: با توجه به این که این مرکز، فعالیت تحقیقاتی 16 شهرستان استان تهران را تحت پوشش قرار می دهد ، نیازها و اقدامات ترویجی این مناطق مورد ارزیابی قرار گرفته است و به منظور دست یابی به هدف ارتقاء علمی بهره برداران بخش کشاورزی ، تا پایان امسال 12 همایش تخصصی در مناطق مختلف استان تهران اجرا می شود.
صلاحی افزود : این مرکز از با سابقه ترین ادوات مربوط به فراوری پنبه برخوردار است و آمادگی خود را برای احداث موزه پنبه استان تهران با به نمایش گذاشتن این دستگاه ها اعلام می کند.