En
تاریخ : دوشنبه 20 اسفند 1397
کد 4088
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین در همایش که با حضور دامداران شهرستان های جنوب شرق تهران در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران مستقر در ورامین برگزار شد، بر لزوم استفاده از تکنولوژی در پرورش دام سبک تأکید شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این همایش گفت: یکی از مشکلات تولید دام سبک استان تهران سنتی بودن و تک قلوزا بودن دام است که با اصلاح نژاد و چند قلو زایی، پرورش دام سبک اقتصادی می شود.
عباس اکبری اظهار داشت:یکی از مشکلات تولید دام سبک در استان تهران، غیر اقتصادی بودن آن به دلیل تک قلو زایی دام های مولد است که در این کارگاه آموزشی تلاش می شود تا بابیان مزایای چند قلو زائی با ترکیب نژاد "رومانف"، کشاورزان را به اصلاح نژاد ترغیب کرد.
وی افزود: در حال حاضر سه مرکز تولید دام ژنی کشور در استان تهران مستقر است و فعالیت های تکنولوژی تلیقح مصنوعی به منظور حرکت به سمت چندقلو زایی دام سبک در این مراکز انجام می شود.
وی تصریح کرد: امروز با پیشرفت های علمی صورت گرفته در کشور، تکنولوژی لقاح مصنوعی و ترکیب نژادی در دام سبک، به صورت بومی انجام می شود و با این روش ،محدودیت های مربوط به تولید دام سبک از بین رود.
اکبری با بیان این که یک میلیون رأس دام سبک مولد در استان تهران وجود دارد اظهار داشت: پرورش سنتی دام سبک و کوچرو بودن دامداران استان تهران باعث شده تا این استان نسبت به سایر مناطق کشور در اصلاح نژاد و چند قلو زایی از جایگاه مناسبی برخوردار نباشد.
وی گفت : حرکت به سمت اصلاح نژاد باعث می شود که مشکل کمبود گوشتی که امروز با آن مواجه هستیم برطرف شود و با تأمین نیاز داخلی، حرکت به سمت صادرات گوشت آغاز گردد.