En
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1400
کد 5732

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ورامین آغاز شد

با تحویل صندوق های اخذ رأی و دستگاه های احراز هویت به شعب اخذ رأی، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی و دومین میاندوره ای مجلس خبرگان در ورامین آغاز شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات ورامین، با توزیع صندوق های اخذ رأی ، تعرفه ها، دستگاه ای احراز هویت و ملزومات برگزاری انتخابات و با استقرار اعضای شعب اخذ رأی، روند رأی گیری در ورامین آغاز شد.
حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین به اتفاق اعضای هیأت اجرایی و نظارت ، بر روند توزیع اقلام نظارت کردند.
انتخابات 28 خرداد در 189 شعبه اخذ رأی ورامین برگزار می شود.
 

  • نوشته شده
  • در جمعه 28 خرداد 1400
  • ساعت 07
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ورامین
  • تعداد بازدید 25