بیوگرافی فرماندار ورامین

مجید درویشی فرماندار شهرستان ورامین

بنا به پیشنهاد استاندار محترم تهران و نظر به  سوابق تجارب علمی و عملی طی حکمی از سوی وزیر کشور در تاریخ 1400/11/20 مجید درویشی به عنوان فرماندار شهرستان ورامین منصوب شد .

 

از سوابق وی میتوان به مسئول اردوهای جهادی در دانشگاه تهران ،فرمانده بسیج دانشجویی استان تهران ،فرمانده سپاه شهرستان پاکدشت و فرمانده سپاه شهرستان بهارستان نام برد.