تاریخچه

- پیشینه تاریخی:

در کتاب هفتم اقلیم آمده است : « ورامین در گذشته حاکم نشین و قلعه در نهایت حصانت داشته و پس از تهران و ری محلی از آن شگرف تر نیست و میوه انگورش بر تمامی ولایت ری رجحان دارد . »

ورامین دارای مزارع و آثار متعدد معماری و تاریخی از دوران پیش از میلاد تا معاصر است . پس به شما یادآوری می کنیم اگر خواستید آثار شاخص تاریخی ورامین را ببینید به ویژه با توجه به پراکندگی آنها باید سفری بیش از یک روز به ورامین داشته باشید . این شهرستان در زمان سلسله آل بویه قصبه بزرگی بوده که از نواحی عمده کشاورزی محسوب می شده است . امروزه صنایع دستی و به ویژه قالیبافی و سفالگری در ورامین جایگاه قابل قبولی پیدا کرده است . مهمترین آثار تاریخی ورامین عبارتند از مسجد جامع ، برج علاء الدوله ، امام زاده یحیی علیه السلام ، امام زاده عبدالله علیه السلام و قلعه ایرج که در بررسی های باستان شناسی برنامه های هدفمندی برای آشنایی با پراکندگی آثار معماری این شهرستان در نظر گرفته شده است . این شهرستان تا قبل از تسلط مغولان بر ایران شهرت چندانی نداشته است اما پس از خرابی ری توسط مغولان از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شد و مقر تشکیلات اداری و مالی منطقه گردید . اکثر ابنیه تاریخی در عهد شکوفایی و مجد و عظمت این شهر در زمان ایلخانان مغول ساخته و پرداخته شده است . دشت ورامین به دلیل موقعیت مکانی و حاصلخیزی خاک و امکانات بالقوه ای که داراست از روزگاران کهن مورد توجه اقوام و طوایف مختلف قرار گرفته و امروزه شاهد آثار و بقایای تمدنی متعدد در این منطقه هستیم که از دوره پیش از تاریخ تا دوره اسلامی و معاصر تداوم پیدا کرده است