موقعیت جغرافیایی

شهرستان ورامین در جلگه صاف حاصل خیز واقع شده و محدود است از جنوب به دریاچه نمک و از مغرب به حسن‌ آباد قم و از شمال به شهرستان پاکدشت و از مشرق به گرمسار (خوار سابق)